Zamawiający w dniu 5 kwietnia 2019 zmienił ogłoszenie w zakresie:

Dodano liczbę godzin kursu obsługi kasy fiskalnej i urządzeń peryferyjnych (część 3): 30 godzin dydaktycznych zajęć

Zmieniono termin składania ofert: na 12 kwietnia 2019 r (piątek)

 Pozostała część zaproszenia do składnia ofert pozostaje bez zmian.

Szanowni Państwo,

Eurokreator s.c. Rafał Kunaszyk, Anna Kunaszyk, ul. Przemysłowa 13/1U, 30-701 Kraków zaprasza do składania ofert na realizację kompleksowej usługi przeprowadzenia kursów dla  uczniów/uczennic i nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu, ul. Grota Roweckiego 64uczestników projektu „Edukacja krokiem do sukcesu zawodowego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Nr i nazwa Osi priorytetowej: XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Nr i nazwa Działania dla Osi Priorytetowej: XI.11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Nr i Nazwa Poddziałania: XI.11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT Subregionu Centralnego.

Termin: Od kwietnia do  października 2019, wg harmonogramu ustalonego z Zamawiającym i dostosowanego do zajęć lekcyjnych uczestników.

Miejsce: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu, ul. Grota Roweckiego 66.

Pełna dokumentacja w załączeniu.

W razie pytań, proszę o kontakt

Z poważaniem,

Kinga Paciorek

600-472-021

Zaproszenie do składania ofert

Zał 1_Formularz ofertowy

Zał 2_Oswiadczenie dot podstaw wykluczenia.docx

Zał 3_Oswiadczenie dot spełniania warunków.docx

Zał 4_Klauzula RODO